Οι απαντήσεις δίνονται από την ΟΣΠΑ σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχουμε από τις αρμόδιες υπηρεσίες την δεδομένη στιγμή. Για οτιδήποτε νεότερο θα ενημερωθείτε. 

 

29/12/2009

Ερώτηση:

Για την εγκύκλιο του ΟΑΕΔ, σχετικά με το ποσό της εφάπαξ κοινωνικής αποζημίωσης (τρόπος χορήγησης).

Απάντηση:

Η σχετική εγκύκλιος του ΟΑΕΔ (15/7/2009) υπάρχει στην ιστοσελίδα της ΟΣΠΑ, στα «χρήσιμα αρχεία». Μπορείτε να την τυπώσετε και να την έχετε στα χέρια σας!!

 

Ερώτηση:

Παρακαλώ θερμά για την άποψή σας επί θέματος της προσαύξησης των ενσήμων μας. Αυτή θα γίνει με τον υπολογισμό επί του συνόλου των ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ενσήμων που έχουμε εργαστεί (αργίες, δεδουλευμένα ρεπό κλπ), ή με περιορισμό επί 300ων μόνο ενσήμων τον χρόνο;


Είμαι μεταξύ αυτών που δεν τους έχει ακόμα επιδοθεί η διαπιστωτική τους, οι δε απαντήσεις που παίρνουμε από συναδέλφους είναι εντελώς αντιφατικές. Ευχαριστώ κι εγώ για τις μέχρι τώρα απαντήσεις σας.

Απάντηση:

Με βάση και την γνωμοδότηση των Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, όπως αυτή διατυπώνεται στη σχετική τροπολογία που συνοδεύει την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, «η προβλεπόμενη προσαύξηση υπολογίζεται και επί χρόνου πραγματικής απασχόλησης πέραν των τριακοσίων (300) ημερών κατ’ έτος και μέχρι τις δέκα χιλιάδες πεντακόσιες (10.500) ημέρες και λαμβάνεται υπόψη τόσο για την κύρια όσο και για την επικουρική ασφάλιση».

 

Ερώτηση:

Ανήκω στο τακτικό προσωπικό , είμαι τεχνικός , πρόσληψης πριν το 92 και έχω συμπληρώσει 6900 ολυμπιακά ένσημα πριν την προσαύξηση άρα θεμελιώνω δικαίωμα συνταξιοδότησης . Έχω ήδη κάνει αίτηση μεταφοράς στην ΥΠΑ σαν κάτοχος πτυχίου Β1 . Αποφάσισα όμως να συνταξιοδοτηθώ , μπορώ ; και πια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω ; Πρέπει μήπως μετά την κατάθεση αίτησης  συνταξιοδότησης στο ΙΚΑ να πάω και να αποσύρω την αίτηση μεταφοράς από το υπουργείο μεταφορών ;

Απάντηση:

Θεωρούμε ότι προς διευκόλυνση της όλης διαδικασίας μεταφοράς και σεβασμό προς τους συναδέλφους αυτό πρέπει να γίνει.

 

Ερώτηση:

ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΑΝ ΟΤΙ ΤΟ ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 1 ΗΜΕΡΕΣ ΟΙ ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΟΕ09 2.940Ε ΚΑΙ ΠΗΡΑ ΔΩΡΟ 2.510Ε ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΤΑ430Ε ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

Απάντηση:

Το Δώρο Χριστουγέννων ήταν μειωμένο λόγω κρατήσεων, οι οποίες βεβαίως αφαιρέθηκαν από την εξόφληση του Δεκεμβρίου, η οποία πληρώθηκε χωρίς κρατήσεις και γι’ αυτό ήταν αναλογικά μεγαλύτερη.

 

Ερώτηση:

Συγγνώμη για την ενόχληση, αλλά όπως μάλλον γνωρίζετε, εμείς του εξωτερικού (μόνιμος υπάλληλος με τοπική πρόσληψη στην Αγγλία) είμαστε στο απόλυτο σκοτάδι. Δεν έχουμε απολυθεί ακόμα, δεν έχουμε καμιά πληροφορία και υπάρχουν εκκρεμότητες όσον αφορά το συνταξιοδοτικό μας και τις αποζημιώσεις μας. Θα έκανα συγκεκριμένα ερωτήματα αλλά δεν μας παίρνει ο χώρος και ο χρόνος. Έχετε καμιά πληροφορία για μας; Μήπως μπορείτε να μας υποδείξετε κάποια κατεύθυνση; Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Απάντηση:

Για τους συναδέλφους του εξωτερικού ασχολείται ο πληρεξούσιος εκκαθάρισης των Ολ. Αερογραμμών με τους συνεργάτες του και όπως μας ενημέρωσαν θα συζητήσουν ξεχωριστά με κάθε γραφείο χώρας του εξωτερικού και σύμφωνα πάντα με την νομοθεσία της συγκεκριμένης χώρας, για όλα τα θέματα που άπτονται συνταξιοδοτικών θεμάτων αλλά και αποζημίωσης του προσωπικού.

 

Ερώτηση:

Καλησπέρα και Χρόνια Πολλά σε εσάς και όλους τους συναδέλφους, θα ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με τον χρόνο μεταφοράς μας, δηλ. το γνωστό τετράμηνο, άρχεται(ξεκινάει) από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επιλογής φορέα του εκάστοτε εργαζόμενου; ή την ημερομηνία όπου έχει εκπνεύσει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων; Σας επισυνάπτω και το σχετικό απόσπασμα της ΚΥΑ γιατί έχω μπερδευτεί!! Στην ΚΥΑ Αρ. 2 παρ. 2 αναφέρει ότι: «Η μεταφορά του προσωπικού της παρ. 1 γίνεται εντός τετραμήνου από την υποβολή της σχετικής αίτησης επιλογής φορέα κτλ.».

Απάντηση:

Μην μπερδεύετε τον χρόνο επιδότησης του ΟΑΕΔ, που ξεκινάει από την ημέρα κατάθεσης της σχετικής αίτησης, με τον χρόνο που θα μεσολαβήσει για την μεταφορά, που βεβαίως υπολογίζεται μετά την παρέλευση του δίμηνου από την κρίσιμη ημερομηνία.

 

23/12/2009

Ερώτηση:

ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΠΩΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ.ΠΟΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ;ΘΑ ΠΑΙΞΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΡΟΛΟ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΩΣ ΕΙΜΑΙ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ;

Απάντηση:

Η σχετική ΚΥΑ 47094/393/16-9-2009 στο Αρθρο 5 παρ.2 προβλέπει: « Οι Επιτροπές του επόμενου άρθρου αποφασίζουν για τη διάθεση με βάση τα κριτήρια που ορίζονται στην απόφαση αυτή. Ειδικότερα, σε περίπτωση κατά την οποία την ίδια θέση διεκδικούν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι, προηγούνται:

Α) τα άτομα με ειδικές ανάγκες και οι λοιπές κατηγορίες που αναφέρονται στις διατάξεις του ν.1648/1986 (ΦΕΚ Α΄147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν.2643/1998 (ΦΕΚ Α΄1998).

Β) όσοι, βάσει υπεύθυνης δήλωσής τους του ν.1599/1986, δεν θεμελιώνουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής του ν.3717/2008.

Γ) οι έχοντες την μεγαλύτερη προϋπηρεσία.

Δ) στη συνέχεια ο άγαμος ή χήρος ή διαζευγμένος υπάλληλος με τον μεγαλύτερο αριθμό ανηλίκων τέκνων, εφόσον έχουν την επιμέλειά τους.

Ε) ο έγγαμος υπάλληλος με τον μεγαλύτερο αριθμό ανηλίκων τέκνων, ακολουθεί ο έγγαμος χωρίς τέκνα και τέλος ο άγαμος.

ΣΤ) στην περίπτωση ίδιου αριθμού ανηλίκων τέκνων ή υπαλλήλων χωρίς τέκνα, προηγείται ο υπάλληλος με τα περισσότερα χρόνια υπηρεσίας στις εταρείες του άρθρου 1 της παρούσας. Ακολουθεί ο υπάλληλος με τη μεγαλύτερη ηλικία και τέλος ο υπάλληλος με το μεγαλύτερο βαθμό ή χαρακτηρισμό (άριστα – λίαν καλώς κλπ) του τίτλου σπουδών της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκει».

 

Ερώτηση:

 Αγαπητοί συνάδελφοι.

Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την πολύτιμη βοήθεια και ενημέρωση που μας προσφέρετε μα την λειτουργία της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, μια και αποτελεί την τελευταία μας επαφή με την εταιρία, που δουλέψαμε τόσα χρόνια.

Θέλω να ρωτήσω το εξής: Έχω συμπληρώσει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης αλλά ταυτόχρονα έχω κάνει αίτηση μεταφοράς και τα χαρτιά για την ειδική επιδότηση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταφοράς και πιθανόν να τοποθετηθώ σε κάποια καινούργια υπηρεσία, γνωρίζετε αν θα έχω  κάποια δέσμευση, ή θα μπορώ οποιαδήποτε στιγμή (φυσικά μέσα στο όριο της πενταετίας που προβλέπει ο νομός) να παραιτηθώ και χρησιμοποιώντας τα χαρτιά της απόλυσης από την ΟΑ να υποβάλω αίτηση συνταξιοδότησης με τις γνωστές διατάξεις που μας διέπουν ? Υπάρχει περίπτωση λογά μετάταξης να υποχρεωθώ να ακολουθήσω τις κοινές διατάξεις του ΙΚΑ?  Αν ναι, μήπως δεν πρέπει να αποδεχθώ την μεταφορά?

Απάντηση:

Όσοι έχουν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης με τις διατάξεις του Ν.3717/08 μπορούν να καταθέσουν αίτηση συνταξιοδότησης, οποιαδήποτε στιγμή το αποφασίσουν οι ίδιοι, «μέσα σε πέντε (5) χρόνια από την  με οποιαδήποτε τρόπο λύσης της σύμβασης εργασίας μετά την κρίσιμη ημερομηνία και μέχρι την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης» (ΚΥΑ 38896/317/30-9-2009).

 

Ερώτηση:

ΓΙΑΤΙ Η ΟΣΠΑ ΔΕΝ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΜΕ ΤΟ ΕΤΑΑ (ΤΣΜΕΔΕ) ΕΝΩ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΤΟΥΣ;

Απάντηση:

Οι εργαζόμενοι ανήκουν σε Πρωτοβάθμια Σωματεία. Τα Σωματεία είναι μέλη της ΟΣΠΑ. Κατ’ αρχήν λοιπόν τα  Πρωτοβάθμια Σωματεία που έχουν μέλη ασφαλισμένους στο ΕΤΑΑ (ΤΣΜΕΔΕ) ασχολούνται με οποιοδήποτε πρόβλημα προκύπτει. Η ΟΣΠΑ μόνο μετά από αίτημα του πρωτοβάθμιου Σωματείου μπορεί να παρέμβει  για ότι τους ζητηθεί.

 

Ερώτηση:

Εχω θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης με 10500 ενσημα. Εχω κάνει επίσης αιτηση για μεταταξη. Δικαιούμε μηνιαίο επίδομα ανεργίας απο τον ΟΑΕΔ? Ευχαριστώ.

Απάντηση:

Με βάση την τροποποίηση του σημείου 7, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και όπως αυτή τροποποιεί την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν 3717/08, όσοι υποβάλλουν αίτηση μεταφοράς δικαιούνται ειδική επιδότηση ανεργίας.

 

Ερώτηση:

Question: Επανέρχομαι σε ερώτησεις που δεν μου απαντήσατε.

1)Ο τρεχούμενος λογαριασμός στον οποίο κατατίθετο η μισθοδοσία μου δεν συνοδεύετο με βιβλιάριο. Πως θα αποδείξω την κατάθεση του ΚΕΑΠΟΑ σε περίπτωση που χρειαστώ να δικαιολογήσω το ποσό για το "πόθεν έσχες";

2)Τα πασης φυσεως διακιολογητικα (οικ. έτους 2009)για τίς Δηλωσεις μας προς την Εφορία από ποιόν και πως θα αποσταλλούν; Πως θα τα παραλάβουμε;

Και μήν μου πείτε απο τους βοηθούς Εκκαθαριστή, καθ΄όσον (τουλάχιστον στην δική μου την περίπτωση) ο εν λόγω "βοηθός" δεν παριουσιάστηκε καν στην διαδικασία παραλαβής - παράδοσης των εγγράφων για τις απολύσεις μας και " ο συνδρομητής που καλέσατε, ειναι πιθανόν απενεργοποιημένος".

3)Το ποσόν του Εφ Απαξ θα φορολογηθεί, θα έχει απαλλαγή φόρου(όπως διατείνετο η ΝΔ) ή εχει ήδη φορολογηθεί στην πηγή;

Απάντηση:

-Με αντίγραφο λογαριασμού, βεβαίως, που εκδίδει η τράπεζα.

-Οι υπηρεσίες εκκαθάρισης θα λειτουργήσουν και γι’ αυτά τα θέματα. Θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες και θα σας τις μεταφέρουμε.

-Το ποσόν της «Εφ Απαξ Κοινωνικής Ενίσχυσης» μας  δίδεται από τον ΟΑΕΔ και απαλλάσσεται «από κάθε φόρο ή τέλη χαρτοσήμου και γενικά από κρατήσεις για το Δημόσιο και για τρίτους», όπως διευκρινίζει σχετική εγκύκλιος του Διοικητή του ΟΑΕΔ.

 

Ερώτηση:

 θα ήθελα παρακαλώ πολύ να μας ενημερώσετε αν θα εκδοθούν ταυτότητες συνταξιούχων και αν ναι με ποιο τρόπο θα τις προμηθευτούμε, και αν τελικά έχει γίνει κάποια συμφωνία με την Olympic Air για τα  free εισιτήρια από το νέο έτος. Ευχαριστώ για το χρόνο σας.  

Απάντηση:

Όταν θα έχουμε κάτι σίγουρο θα σας ενημερώσουμε σχετικά.

 

Ερώτηση:

 Ο ΟΑΕΔ ΜΑΣ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΥΜΨΙΦΗΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΣΙΝΗ ΑΝΕΡΓΙΑ. ΑΥΤΟ ΙΣΧΥΕΙ? ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΦΟΣΟΝ ΠΕΡΥΣΙ ΔΟΥΛΕΨΑΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΣΥΝΗ ΑΝΕΡΓΙΑ.ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΟ ΞΕΡΩ ΑΥΤΟ?

Απάντηση:

Με βάσει τις διατάξεις του Ν.3717/08 άρθρο 5 παρ.4 αυτό ισχύει. Προσπάθεια της ΟΣΠΑ και θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα πετύχει, είναι αυτό να τροποποιηθεί με το σχέδιο των τροπολογιών που πρόκειται να συζητηθεί στη Βουλή.

 

Ερώτηση:

 Παρακαλώ για την ενημέρωση μας σχετικά με την υποχρέωση μας ή όχι να παραμείνουμε εξαναγκαστικά στην διαδικασία εκκαθάρισης. Για όσους δηλαδή αρνούνται να δώσουν διαπιστωτικές, είναι εξαναγκασμένοι να παραμείνουν για όσο αποφασίσει ο εκκαθαριστής ή έχουν το δικαίωμα να απαιτήσουν την διαπιστωτική τους τώρα; Υποθέτω ότι το θέμα αφορά αρκετούς που ανησυχούν για το ενδεχόμενο μακρόχρονου εγκλωβισμού τους στην διαδικασία αυτή.

Απάντηση:

Γνωρίζουμε το πρόβλημα, είμαστε σε επικοινωνία με την Εθνική Κεφαλαίου και πιστεύουμε να έχουμε την τελική τους απάντηση πριν το τέλος του έτους. Θέση μας είναι ότι όσοι δεν το επιθυμούν, δεν πρέπει να παραμείνουν χωρίς την θέλησή τους.

 

Ερώτηση:

 ΣΥΝΑΔΕΛΟΙ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΤΟ ΕΞΗΣ  ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΟΥ ΕΙΧΑΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠ ΟΙΚ Κ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΙΧΑΤΕ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΙ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΑΛΑΞΑΤΕ ΣΤΑΣΗ? ΕΠΙΣΗΣ ΘΕΛΩ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ Η ΟΣΠΑ ΘΑ ΚΙΝΗΘΕΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΥΡ-ΑΡΓΙΕΣ-ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ-ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΣΤΙΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ Η ΘΑ ΚΙΝΗΘΟΥΜΑΙ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΜΑΣ                                           

Απάντηση:

Το σωστό είναι ότι, είχαμε ζητήσει να προχωρήσει η διαδικασία ολοκλήρωσης του νομικού πλαισίου, έτσι ώστε να μην αντιμετωπίσουμε προβλήματα μετά την λύση της σύμβασης εργασίας.

Βεβαίως η ΟΣΠΑ και δεν άλλαξε θέση στο θέμα αυτό, αλλά η Εκκαθαρίστρια  Εταιρεία προχώρησε μονομερώς στην εφαρμογή  της νομοθεσίας, προστατεύοντας τα δικά της συμφέροντα.

Η ΟΣΠΑ έχει μέλη – Πρωτοβάθμια Σωματεία και όχι εργαζόμενους. Ετσι λοιπόν μέσα από τα Πρωτοβάθμια Σωματεία θα κινηθεί η όλη διαδικασία.

 

Ερώτηση:

 Καλησπέρα, θα ήθελα να ρωτήσω, με γνώμονα ότι ως τακτικό προσωπικό ΙΔΑΧ στην Ολυμπιακή, είχαμε δικαίωμα να εργαζόμαστε και ως Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί (δηλ. Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου),  κατά το διάστημα της απασχόλησής μας, το δικαίωμα αυτό ισχύει και στο διάστημα της Ειδικής Επιδότησης Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. ή σε αυτή την περίπτωση εφαρμόζει ο Ο.Α.Ε.Δ. τις γενικές διατάξεις του, όπως οι κοινοί άνεργοι;

Απάντηση:

Συνάδελφε, το «ειδικό επίδομα ανεργίας» δίδεται για την περίοδο που κάποιος είναι άνεργος. Δεν νομίζω ότι εφ’ όσον δηλώνεις εισόδημα από άλλη πηρή απασχόλησης, μπορείς και να επιδοτείσαι ως άνεργος!!!

 

Ερώτηση:

 ΚΑΛΗΜΕΡΑ. ΒΓΗΚΑ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕ 9000 ΕΝΣΗΜΑ ΤΟ 2007.ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΤΙ ΝΑ ΜΕ ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ?ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Απάντηση:

Δεν υπάρχει αναδρομική ισχύ των διατάξεων τόσο του Ν.3717/08 όσο και της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, πέραν των προβλεπόμενων εις αυτούς.

 

Ερώτηση:

Για σας συνάδελφοι

σας συγχαίρω για το έργο σας που προσφέρετε σε όλους μας κ θα ήθελα σας παρακαλώ να με ενημερώσετε εάν έχει ισχύ η προσαύξηση το 50% των ενσήμων, όπως ορίζει ο Νόμος 3717/08 η πρέπει να    περιμένουμε την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για να ψηφιστεί .

Eχω καταθέσει τα χαρτιά μου στο Ι.Κ.Α για συνταξιοδότηση να σας σημειώσω ότι έχω 4200 ένσημα Ολυμπιακής Αεροπορίας χωρίς να είναι συνυπολογισμένη η προσαύξηση του 50% των ενσήμων, 3000 ένσημα 

Ι.Κ.Α ΤΑΜ +600 ένσημα από τον στρατό που θα τα αναγνωρίσω στο Ι.Κ.Α επίσης έχω καταθέσει και αίτηση

 μεταφοράς στο Υπουργείο Μεταφορών.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ   

 Απάντηση:

Η προσαύξηση των ενσήμων προβλέπεται στο Αρθρο 2 του Ν.3717/08 και δεν απαιτείται καμία άλλη διάταξη για να ισχύει.

 

Ερώτηση:

 ΑΠΟ ΛΑΘΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΟΥ ΔΕΝ ΕΧΩ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΟΥ ΕΝΩ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΕΧΟΥΝ. ΤΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΣΩ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ?

Απάντηση:

Οι άδειες που πληρώθηκαν προκύπτουν από τα επίσημα στοιχεία που έχουν οι υπηρεσίες των Εταιρειών. Εάν θεωρείτε ότι έγινε λάθος, εκεί πρέπει να απευθυνθείτε. Δηλαδή στην αρμόδια Διεύθυνση που ανήκατε ως εργαζόμενος.

 

Ερώτηση:

Παρακαλώ δώστε μου εάν γνωρίζεται μία συγκεκριμένη απάντηση. Κατοικώ στην Θεσσαλονίκη,στις απαντήσεις της ΟΣΠΑ μέσα από το Site έβγαλα το συμπέρασμα ότι μπορούμε να δηλώσουμε και θέσεις που δεν υπάρχουν στο Gepoa  με την προυπόθεση να υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις.Πήγα στον ΕΟΤ Θεσσαλονίκης (το πτυχίο μου είναι διοίκηση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων-ΤΕΙ), και τους ρώτησα εάν έχουν κενές οργανικές θέσεις. Η διευθύντρια του ΕΟΤ μου είπε ότι υπάρχουν αρκετές με αποτέλεσμα να υποβάλλω αίτηση στον ΕΟΤ Θεσσαλονίκης για μεταφορά βάσει του νομου 3717. Μετά από 2 μέρες από την αποστολή της καινούργιας αίτησης με πρώτη επιλογή τον ΕΟΤ μου τηλεφώνησαν από το Υπουργείο Μεταφορών και με ενημέρωσαν ότι δεν κάνουν δεκτή την θέση του ΕΟΤ (η επιλογή παραμένη κενή) μιας και δεν υπάρχει αντίστοιχη θέση στο Gepoa. Και σας ερωτώ : Οι θέσεις θα δωθούν ηλεκτρονικά ή θα υπάρχει επιτροπή ; Οι θέσεις που δεν είναι στο Gepoa θα απορριφτούν εκ των  προτέρων ; Υπάρχει η πιθανότητα να πάρω την  θέση στον ΕΟΤ; μπορώ να κάνω κάτι που δεν έχω κάνει ακόμα ; Τι επιτέλους γίνεται σ'αυτή την περίπτωση ;

Απάντηση:

Όπως έχουμε ξαναπεί, η σχετική ΚΥΑ επιτρέπει να δηλώσετε θέση εκτός  GEPOA, αναλαμβάνοντας το ρίσκο της ύπαρξης ή όχι. Εξ άλλου η δημοσίευση των θέσεων στον  GEPOA δεν εδράζεται στο Νόμο και αποτελεί απλά εργαλείο διευκόλυνσης της όλης διαδικασίας.

Αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε και ο ίδιος, εφ’ όσον κάνετε τον κόπο και διαβάσετε την δημοσιευμένη στο site  ΚΥΑ για την μεταφορά 47094/393/3-9-2009 άρθρο 4.

 

Ερώτηση:

 Θα ήθελα να μάθω ποιοι και με ποιο τρόπο θα έχουν τη μοριοδότηση που προβλέπεται από το Ν.3717/08.Χρειάζεται κάποια βεβαίωση;Από πού την παίρνουμε;Ισχύει για τους συμβασιούχους που απολύθηκαν στις 30/09/2009;Ευχαριστώ.

Απάντηση:

Αναφέρεται λεπτομερώς τόσο στο άρθρο 8 του Ν3717/08 όσο και στην τροποποίηση που γίνεται με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου στο σημείο 14 (τροποποίηση της παρ.4). Και τα δύο κείμενα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ΟΣΠΑ, στη θέση «Χρήσιμα Αρχεία».

 

Ερώτηση:

 Η ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΤΟΣ ΟΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥ ΘΗΤΕΙΑ.

ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ-ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ, ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ. ΕΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΤΕΙ Η ΠΡΟΣΘΗΚΗ-ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΝΕΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ? (ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΙΣΧΥ Η ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ)

Απάντηση:

Έχουμε απαντήσει αναλυτικά για το θέμα σε προηγούμενη ερώτηση. Περιληπτικά σας  λέμε ότι το θέμα δημιουργείται με την αναφορά για την αναγνώριση στο Ν.1358/1983, που θέτει όρια ηλικίας για την θεμελίωση (58ο έτος). Αυτό προσπαθούμε να ξεπεράσουμε.

 

Ερώτηση:

Ανήκω στο μόνιμο προσωπικό της Ολυμπιακής Αεροπορίας-Υπηρεσίες Α.Ε. από το 1997 (πρόσληψη με το Ν.1648/86) και έχω κάνει αίτηση μεταφοράς. Είμαι ασφαλισμένη στο ΙΚΑ από το 1995 με ασφαλιστική κλάση:"ΝΕΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ". Σύμφωνα με το Ν.3717/08 άρθρο 7 παρ. 9 θα εξακολουθώ και μετά τη μεταφορά μου να υπάγομαι στο ΙΚΑ. Καθώς δεν ανήκω στους ασφαλισμένους πριν την 31.12.1992, θα ισχύει η προσαύξηση των ενσήμων μου κατά 50% μετά τη μεταφορά μου; Σας Ευχαριστώ! ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ και ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ με ΥΓΕΙΑ σε όλους!

Απάντηση:

Έχουμε ενημερώσει κατ’ επανάληψη ότι με βάσει το άρθρο 2 παρ.1 του Ν.3717/08 για να δικαιούται κάποιος από «το Τακτικό Προσωπικό των Σημερινών Εργοδοτών που κατά την 1.1.2009 υπηρετεί με οποιαδήποτε ειδικότητα προσαύξηση των ενσήμων κατά 50% απαραίτητη προϋπόθεση είναι «να έχει ασφαλιστεί σε οποιονδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης πριν την 31.12.1992».

 

21/12/2009

Ερώτηση:

Ενώ ο εκκαθαριστής όφειλε να εξοφλήσει όλα τα δεδουλευμένα μας με την παράδοση της λύσης εργασίας, εκκρεμεί το 15νθήμερο του Δεκεμβρίου.

Γνωρίζετε πότε θα πιστωθεί ο λογαριασμός μας με την ως άνω εκκρεμότητα και αν όχι τι έχουμε να περιμένουμε και σε ποιες  ενέργειες πρέπει να προβούμε;

Επίσης θα ήθελα να δημοσιοποιήσετε όλα τα στοιχεία επικοινωνίας που μπορούμε να έχουμε με την εν λόγω υπηρεσία εκκαθάρισης για ότι πρόβλημα προκύψει στο εγγύς μέλλον (ένσημα, δικαιολογητικά για την Εφορία κλπ).

Απάντηση:

Η εξόφληση των δεδουλευμένων του Δεκέμβρη καθυστερεί, λόγω διευκρινήσεων που αφορούν την φορολογική παρακράτηση για το έτος 2009. Σε επικοινωνία μας με την Εθνική Κεφαλαίου σήμερα το πρωί 21/12, μας διαβεβαίωσαν ότι ξεπεράστηκαν οι όποιες διαδικασίες απαιτούνταν και το αργότερο μέχρι αύριο, θα μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς μας.

 

Ερώτηση:

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΜΕ
ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΕΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΘΕΛΟΥΜΕ;¨

ΚΑΘ ΟΣΟΝ Η ΟΣΠΑ ΜΑΣ ΕΙΧΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΟΤΙ ΕΙΧΕ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙ
ΜΕ ΤΟΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΠΑΡΑ ΤΗ ΘΕΛΗΣΗ ΤΟΥ.

Απάντηση:

Σας έχουμε ήδη ενημερώσει ότι η παρέμβασή μας είναι στην κατεύθυνση κανείς συνάδελφος να μη μείνει στην εκκαθάριση χωρίς τη θέλησή του.

Είμαστε σε επαφή και με τους πληρεξούσιους της εκκαθάρισης και με την Εθνική Κεφαλαίου προκειμένου αυτό να ισχύσει.

Απ’ όσο γνωρίζουμε τέλος του μήνα θα αποδεσμευτούν αρκετοί από τους παραμένοντες, με προτεραιότητα όσων το επιθυμούν.

 

Ερώτηση:

Όσοι είναι για μεταφορά στο δημόσιο πρέπει να καταθέσουν κάποια χαρτιά στο ΙΚΑ για να πάρουν τα 0,50 ένσημα

Απάντηση:

Ότι βεβαιώσεις απαιτούνται χορηγούνται από τις υπηρεσίες του εκκαθαριστή. Η προσαύξηση των ενσήμων κατά 50% κατοχυρώνεται από το Ν.3717/08 και ακολουθεί τον εργαζόμενο.

 

Ερώτηση:

ΜΕ ΠΟΙΑ ΛΟΓΙΚΗ ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ΕΧΟΝΤΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΤΗ ΨΗΦΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΑ ?ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΥΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΝ ΗΤΑΝ Η ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ? ΠΟΙΟ ΟΝΕΙΡΟ ΈΧΕΤΕ ΔΕΙ ΝΑ ΜΟΥ ΤΟ ΠΕΙΤΕ. ΠΩΣ ΛΕΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΟΤΙ << ΒΕΒΑΙΩΣ ΑΦΟΥ Η ΚΥΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΚΑΙ Η ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ>>. ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ. ΕΧΩ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΑ, ΑΝ ΠΑΩ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ ΥΠΑΡΧΕΙ Ο ΑΠΕΙΡΟΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΝΑ ΧΑΣΩ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ 3717 ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ???

 

Απάντηση:

Συνάδελφε, φοβάμαι ότι έχεις μπερδέψει τα πράγματα και μας επιπλήττεις αδίκως. Άλλο πράγμα είναι η ΚΥΑ και άλλο η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.

Α. οι κοινές υπουργικές αποφάσεις (ΚΥΑ) που προβλέπονται από το Ν.3717/08 και έχουν εκδοθεί ήδη, δεν χρειάζεται να ψηφιστούν στη Βουλή.

Β. η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου αυτή τη στιγμή έχει ισχύ Νόμου και θα ισχύει μέχρι 19/2/2010 και εφόσον ψηφιστεί στη Βουλή όπου έχει εισαχθεί προς ψήφιση από τις 19/11/2009, θα ισχύει εσαεί.

 

Ερώτηση:

Συνάδελφοι επειδή βρίσκομαι σε πλήρη σύγχυση και δεν μπορώ να αποφασίσω, σας παρακαλώ αν μπορείτε να με διαφωτίσετε.

Δικαιούμαι σύνταξη η μεταφορά στην ΥΠΑ,σα Β2,και έχω καταθέσει αίτηση μεταφοράς. Το δίλλημα μου είναι το εξής.

Αν γραφτώ για επιδότηση στον ΟΑΕΔ, μέχρι την μεταφορά στην ΥΠΑ ,και δεν ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΥΡΩΘΕΙ Η ΚΥΑ, τότε υπάρχει περίπτωση να χάσω δικαίωμα συνταξιοδότησης? Με απλά λόγια....επιδοτούμαι μέχρι τη μεταφορά στην ΥΠΑ και δε ψηφίζεται ΤΙΠΟΤΑ, σύνταξη μπορώ να πάρω???

Απάντηση:

Όποιος θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης με βάση τις διατάξεις του Ν.3717/08, δικαιούται να καταθέσει αίτηση συνταξιοδότησης, οποιαδήποτε στιγμή ενώ θα είναι εγγεγραμμένος στον ΟΑΕΔ, περιμένοντας τη τοποθέτησή του στον φορέα υποδοχής.

 

Ερώτηση:

Γεια σας συνάδελφοι, εγώ θεμελιώνω δικαίωμα συνταξιοδότησης, αλλά έκανα αίτηση για μεταφορά στο δημόσιο. Προς το παρόν γράφτηκα στο ταμείο ανεργίας στον ΟΑΕΔ. Αν αποφασίσω πριν την μεταφορά μου, να βγω σε σύνταξη τελικά , θα μου ζητήσουν να  επιστρέψω τα χρήματα του επιδόματος ανεργίας ΟΑΕΔ που θα πληρώνουμε κάθε μήνα ? Πιστεύω ότι αυτό το ερώτημα αφορά και άλλους συναδέλφους, σημειωτέων στον ΟΑΕΔ που ρώτησα μου είπαν ότι δεν γνωρίζουν και να ρωτήσουμε τους συνδικαλιστές. Ευχαριστώ.

Απάντηση:

Η αίτηση για συνταξιοδότηση λαμβάνεται υπόψη από την ημερομηνία κατάθεσης στο ΙΚΑ και από τότε βεβαίως θα δικαιούσαι αναδρομικά τη σύνταξη.

Στο προηγούμενο διάστημα που κάποιος είναι εγγεγραμμένος στον ΟΑΕΔ δικαιούται την ειδική επιδότηση καθώς επίσης και την αναγνώριση των ενσήμων για την περίοδο αυτή , όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις του Ν.3717/08 άρθρο 3.

Όσο για την απάντηση που εισέπραξες από τους υπαλλήλους του ΟΑΕΔ είναι δική τους ευθύνη και όχι δική μας, να γνωρίζουν και να ερμηνεύουν τους νόμους.

 

Ερώτηση:

Εύχομαι να συνεχίσετε το έργο σας γιατί είναι πολύτιμο και έχουμε δουλειά ακόμα μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της μεταφοράς μας. Θα'θελα να μου πείτε όσο διάστημα θα'μαστε στον ΟΑΕΔ θα παίρνουμε κανονικά τα ένσημα και με ποιο τρόπο θα υποδεικνύετε και ξεκίνησε η επεξεργασία των αιτήσεων μας, συστήθηκε η επιτροπή και πότε θα περιμένουμε περίπου να μας φωνάξουν. Ευχαριστώ πολύ καλή δύναμη.

Απάντηση:

Η αναγνώριση των ενσήμων κατά την περίοδο της ειδικής επιδότησης των προς μεταφορά συναδέλφων, καλύπτεται από το Ν.3717/08 άρθρο 3 παρ.5.

Ήδη τα στοιχεία των αιτήσεων ταξινομούνται ηλεκτρονικά, από την εταιρία συμβούλων, όπως μας διαβεβαίωσαν σε επικοινωνία μας με το Υπουργείο και σύντομα πρόκειται να συγκληθούν οι προβλεπόμενες επιτροπές για τον έλεγχο και την τελική κατάταξη , με βάση τα κριτήρια της σχετικής ΚΥΑ.

 

Ερώτηση:

Έχω υπηρεσία στην ΟΑ 25 χρόνια και 7 μήνες. Έχω παραλάβει τα χαρτιά μου από τον εκκαθαριστή και τα ο τελικός αριθμός των ενσήμων μου ξεπερνάει τα 10500. Θα ήθελα να ξέρω αν είναι σωστό να καταθέσω τώρα τα χαρτιά μου για συνταξιοδότηση ή να περιμένω την ψήφιση των τροπολογιών. Σε περίπτωση που τα καταθέσω τώρα και ψηφιστούν εκ των υστέρων οι τροπολογίες, θα έχουν αυτές αναδρομική ισχύ?

Απάντηση:

Οι τροπολογίες δεν τροποποιούν τον υπολογισμό των ενσήμων, που αφορούν στην προσαύξηση του 50% και κατοχυρώνεται από το Ν.3717/08.

Σε οποιαδήποτε περίπτωση το τελικό νομοθετικό πλαίσιο θα ισχύει για όλους που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν.3717/08, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης.

 

Ερώτηση:

Έχει διευκρινισθεί η διαδικασία με το 1 1,5 των ενσήμων; Χρειάζεται να πάμε στο ΙΚΑ με ότι χαρτιά έχουμε σήμερα ή θα μας δώσει ο εκκαθαριστής κάποια νέα βεβαίωση που θα αναφέρει το τι δικαιούται ο κάθε εργαζόμενος σχετικά με την προσαύξηση; Ευχαριστώ. 

Απάντηση:

Η προβλεπόμενη προσαύξηση των ενσήμων κατά 50%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3717/08 ισχύει και οι υπάλληλοι του ΙΚΑ είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν τη σχετική νομοθεσία.

 

Ερώτηση:

ΚΑΛΗΜΕΡΑ. ΕΡΓΑΣΤΗΚΑ ΣΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ ΩΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΕΧΡΙ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΓΡΑΨΑ, ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΟΥ, ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ. ΑΠΟ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ2009 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΝΕΧΙΣΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΛΙ ΩΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ.02ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΚΑΤΕΘΕΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ. ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΚΑΤΙ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ? ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΦΟΡΑ ΠΟΛΛΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΟΥ ΠΟΥ ΕΝΗΡΓΗΣΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ…

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!!!

Απάντηση:

Για να δικαιούσαι επίδομα με βάση τις διατάξεις του Ν.3717/08 άρθρο 5 παρ. 1 εδάφιο α και β, πρέπει: είτε να έχει λυθεί η σύμβασή σου κατά τη κρίσιμη ημερομηνία, είτε να υπηρέτησες στους «σημερινούς εργοδότες» μετά την 1/1/2008 και να είσαι άνεργος κατά τη κρίσιμη ημερομηνία.

Εάν ένα απ’ αυτά δεν ισχύει, δεν εμπίπτεις στις διατάξεις του Ν.3717/08 ως προς το πρόγραμμα ειδικής επιδότησης ανεργίας των εργαζομένων ορισμένου χρόνου.

 

Ερώτηση:

ΚΑΛΗΜΕΡΑ, ΚΑΤΑ ΛΑΘΟΣ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΟΥ ΣΤΟ "ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΤΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ" ΕΓΡΑΨΑ 4 ΧΡΟΝΙΑ ΛΙΓΟΤΕΡΑ . ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΠΩΣ ΘΑ ΤΟ ΔΙΟΡΘΩΣΩ. ΕΧΩ ΣΤΕΙΛΕΙ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΜΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

Απάντηση:

Επικοινωνήστε με το Υπουργείο και ζητήστε να σας ενημερώσουν, πού θα απευθυνθείτε, είτε προσωπικά, είτε με νέα διορθωτική επιστολή σας.

 

Ερώτηση:

Καλησπέρα!! Ήθελα να ρωτήσω το εξής: Εργάστηκα στην ΟΑ ως εποχιακή υπάλληλος μέχρι το διάστημα 29ΙΟΥΝΙΟΥ2009 όπου και υπέγραψα παραίτηση για επαγγελματικούς λόγους. Συνέχισα στην νέα εταιρεία πάλι ως εποχιακή υπάλληλος. Το ερώτημα μου λοιπόν είναι αν δικαιούμαι κάτι από όλα αυτά που ακούγονται.

Απάντηση:

Με βάση τη σχετική διάταξη της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που τροποποιεί τη παράγραφο 4 του άρθρου 8 του Ν.3717/08, δικαιούστε την κατ’ απόλυτη προτεραιότητα και σε ποσοστό 10% πρόσληψή σας σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, για όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες και ΟΤΑ α’ και β’ βαθμίδας.

 

Text Box: Text Box: Text Box: Text Box: Text Box: Text Box: Text Box: Text Box: Text Box: Text Box:
Text Box:
Text Box: 16-30 Δεκεμβρίου 2009

Επιλέξτε την περίοδο που θέλετε για να διαβάσετε τις ερωτήσεις και απαντήσεις

Text Box:

Τηλέφωνα :

 

 

 

Φαξ :

 

 

E-mail :

 

 

Web admin:

 

Copyright © 2009 ΟΣΠΑ

210 9238 171

210 9217 447

 

 

210 9219 373

210 9219 640

 

ospa@otenet.gr

info@ospa.gr

 

admin@ospa.gr

 

Για να ανοίξουν τα αρχεία χρειάζεται να έχετε εγκατεστημένο το Adobe Reader
Η Ιστοσελίδα λειτουργεί καλύτερα με Microsoft Internet Explorer
Η Ιστοσελίδα λειτουργεί και με firefox3.5
Text Box: