Οι απαντήσεις δίνονται από την ΟΣΠΑ σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχουμε από τις αρμόδιες υπηρεσίες την δεδομένη στιγμή. Για οτιδήποτε νεότερο θα ενημερωθείτε. 

 

 

30/10/2009

Ερώτηση:

Παρακαλώ ενημερώστε με για το εξής:

ακόμη και αν επιλέξουμε 02 ή 03 διαφορετικούς νομούς, οι φορείς θα πρέπει να είναι 03 διαφορετικοί απαραίτητα?

Απάντηση:

Όχι , η δυνατότητα πολλαπλής επιλογής είναι καθαρά προσωπικό θέμα και γίνεται για γρηγορότερη διεκπεραίωση της μεταφοράς καθώς και δυνατότητα ένταξης όταν δεν είναι δυνατή η υποδοχή κάποιου σε φορέα της επιλογής του.

 

Ερώτηση:

ΕΡΓΑΖΟΜΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΩΣ ΙΠΤΑΜΕΝΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟΜΙΣΗ ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ 2009. ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΑΘΩ ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ!  

Απάντηση:

Ότι δικαιούνται και οι υπόλοιποι συμβασιούχοι οι οποίοι με βάση το Ν.3717/08 «είτε ανήκουν στο εποχικό προσωπικό των Σημερινών εργοδοτών κατά την κρίσιμη ημερομηνία» , είτε «είναι άνεργοι κατά την κρίσιμη ημερομηνία, αλλά υπηρέτησαν τους Σημερινούς εργοδότες με σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου κατά την 1.1.2008 και στη συνέχεια έλαβαν ή δικαιούνται τουλάχιστον την ελάχιστη τακτική επιδότηση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ».

Περιληπτικά , αυτά τα οποία δικαιούνται είναι: ειδική επιδότηση ανεργίας προσαυξημένη κατά 50% για έξι μήνες, καθώς και μοριοδότηση για πρόσληψη κατ’ απόλυτη προτεραιότητα στο Δημόσιο.

 

Ερώτηση:

Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου δικαιούμαι μετάταξη στην ΥΠΑ ως Β2 avionic  μηχανικός. Επιθυμία μου είναι μετάταξη στην ΥΠΑ στο νησί της Πάρου αλλά σύμφωνα με τις δημοσιευμένες θέσεις του www.gepoa.gr υπάρχει δεδομένη μόνο  μια θέση διοικητικού σαν ΔΕ. Δικαιούμαι προσωποπαγή θέση στην συγκεκριμένη περιοχή σαν πτυχιούχος ΤΕ είτε ως  Β2 μηχανικός βάση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου είτε ως απλός πτυχιούχος ΤΕΙ Ηλεκτρολόγος?

Απάντηση:

Με βάση το άρθρο 10 παρ. 2β της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου οι μεταφερόμενοι στην ΥΠΑ με βάση τα πτυχία Β1 ή Β2 ή C κατά JAR 66 «τίθενται στη διάθεση του Διοικητή αυτής, ο οποίος τους αναθέτει καθήκοντα και εργασίες κατά τις ανάγκες της Υπηρεσίας».

Εάν η επιλογή σας είναι να μεταφερθείτε με τις διαδικασίες του άρθρου 7 του Ν.3717/08 , τότε ισχύουν οι προϋποθέσεις που ισχύουν και για όλους τους υπόλοιπους εργαζόμενους και με βάση τα τυπικά προσόντα (ΠΕ , ΤΕ ή ΔΕ) και την ειδικότητα που κατέχει ο κάθε εργαζόμενος.

 

27/10/2009

Ερώτηση:

Η πρόσληψή μου ήταν 2/3/90. Ο νόμος 3717/08 μιλά για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος στα 6000 ένσημα. Ποια των κάτωθι περιπτώσεων ισχύει:

Α. 300 ένσημα το χρόνο το ανώτερο

Β. και άνω των 300 ενσήμων (λόγω 6ων και αργιών)

Στην πρώτη περίπτωση έχω 5900 , στην δεύτερη περίπτωση 6125

Θεμελιώνω ή όχι συνταξιοδοτικό δικαίωμα;

Το ανωτέρω ερώτημα προκύπτει διότι μετά από καταμέτρηση ενσήμων στο ΙΚΑ υπάρχουν τρείς στήλες. Η πρώτη αναφέρεται υπολογίζοντας άνω των 300 ενσήμων το χρόνο (υπολογίζοντας αργίες και 6ες ημέρες) ενώ στις άλλες δυο στήλες οι οποίες αναφέρονται σε ένσημα 10500 και 11100 τα ένσημα δεν υπερβαίνουν τα 300 ανά έτος.

Απάντηση:

Με βάση τις διατάξεις του ν.3717/08 δικαίωμα πλήρους συνταξιοδότησης  θεμελιώνεται με 9000 ένσημα.

Στην περίπτωσή σας αναγνωρίζονται και τα 6125 ένσημα, χωρίς να τίθεται όριο 300 ενσήμων κατ’ έτος, οπότε με την προσαύξηση του 50% συμπληρώνετε τα απαιτούμενα ένσημα για θεμελίωση πλήρους συνταξιοδότησης.

 

Ερώτηση:

Προσλήφθηκα το 1985. Δεν συμπληρώνω δικαίωμα πλήρους σύνταξης (10500 ένσημα) και θέλω να μεταταχθώ.

-Θα πληρώνομαι  με την ειδική επιδότηση όσο περιμένω την μετάταξη;

-Θα παίρνω ένσημα από τον ΟΑΕΔ;

-Ένας από τους τρεις φορείς της επιλογής μου είναι υποχρεωμένος να με πάρει υποχρεωτικά;

Απάντηση:

-Η θεμελίωση πλήρους συνταξιοδότησης είναι στα 9000 ένσημα, συμπεριλαμβανομένης και της προσαύξησης.

-Μεταφορά δικαιούνται  και όσοι έχουν θεμελιώσει δικαίωμα πλήρους συνταξιοδότησης.

-Για τις διαδικασίες μεταφοράς μπορείτε να ενημερωθείτε από την ενότητα «χρήσιμα αρχεία» (ν.3717/08 αρθ.7 και άρθ.3 – πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου αρθ.1 παρ.7 και παρ. 12, καθώς και ΚΥΑ 1829/3.9.09).

 

Ερώτηση:

Είμαι Π.Ε. και θα δηλώσω θέσεις Δ.Ε. Ποιον τίτλο σπουδών χρειάζεται να προσκομίσω; Το πτυχίο ΑΕΙ ή το απολυτήριο Λυκείου;

Απάντηση:

Σίγουρα το απολυτήριο Λυκείου, αρκεί αυτό να μην σου δημιουργήσει πρόβλημα στην μισθολογική και υπηρεσιακή εξέλιξη αργότερα.

Ερώτηση:

Είμαι απόφοιτος Τ.Ε.Ι. Παρακαλώ όπως θέσω το παρακάτω ερώτημα. Επιλέγω 03 νομούς/03 φορείς, στην κατηγορία Τ.Ε.Ι. στους οποίους αυτούς νομούς/φορείς δεν υπάρχει κατηγορία Π.Ε. Μπορεί κάποιος απόφοιτος Π.Ε. να επιλέξει και να καταλάβει τη θέση τού νομού/φορέα για την οποία έχω εκδηλώσει ενδιαφέρον; Π.Χ. Φορέας Υ.Π.Α. , Τόπος Ρόδος ,Κατηγορία Τ.Ε.Ι. Δεν υπάρχει κατηγορία Π.Ε. Μπορεί απόφοιτος Π.Ε. να δηλώσει τον παραπάνω φορέα για την Ρόδο;. Τελικά οι απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. δηλώνουν μόνο θέσεις Τ.Ε.Ι., των Π.Ε. θέσεις μόνο Π.Ε, και της Δ.Ε. μόνο θέσεις Δ.Ε.;. Τέλος θα ήθελα να ενημερωθώ αν θα καταλάβουμε την θέση της πρώτης προτίμησης μας. Ευχαριστώ για το χρόνο σας.

Απάντηση:

Τα πτυχία Π.Ε. και ΤΕΙ συνοδεύονται από συγκεκριμένη ειδικότητα, με βάση την οποία επιλέγει κάποιος τον φορέα επιλογής.

Στο άρθρο 7 παρ. 5 του Ν.3717/08 αναφέρει ότι:

«Η μεταφορά γίνεται εντός τετραμήνου από την αίτηση σε κενές οργανικές θέσεις αντίστοιχης ή παρεμφερούς ειδικότητας της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας με αυτή που ανήκει ο μεταφερόμενος ή με βάση τα τυπικά προσόντα που κατέχει ο μεταφερόμενος».

Αίτηση για κατάληψη θέσης που απαιτεί μικρότερη βαθμίδα εκπαίδευσης, όπως είναι επόμενο περιορίζει την βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη του μεταφερόμενου.

 

Ερώτηση:

Παρακαλώ πολύ, θα ήθελα να μάθω με ποιό τρόπο θα γίνει ο υπολογισμός της ασφαλιστικής κλάσης και του ποσού της σύνταξης ; Βάσει των καθαρών αποδοχών της καλύτερης 5ετίας από την τελευταία 10ετία (όπως αναφέρεται στο παράδειγμα του GEPOΑ) H'  με τις ακαθάριστες αποδοχές του Οκτωβρίου 2008;

Απάντηση:

Με βάση τα αναφερόμενα στο Ν.3717/08 άρθρο 4 (εφάπαξ ποσό κοινωνικής ενίσχυσης) και σε συνδυασμό με το άρθρο 1 παρ. 5 (Τακτικές Μηνιαίες Αποδοχές) το ποσόν της αποζημίωσης υπολογίζεται με τις αποδοχές «της 1.10.2008 προσαυξημένες κατά 2,5%).

Ο υπολογισμός της ασφαλιστικής κλάσης για την απονομή της σύνταξης, γίνεται με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία, όπως ισχύει και για όλους τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ.

 

Ερώτηση:

Δικαιούμαι, συνταξιοδότηση. Σε περίπτωση χρήσης της μεταφοράς, δικαιούμαι την επιδότηση από τον  ΟΑΕΔ  μέχρι να μεταφερθώ?

Απάντηση:

Με βάση την τροποποίηση που έγινε στο Ν.3717/08 και αναφέρεται στο άρθρο 1 παρ. 7 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, εφόσον κάποιος καταθέσει αίτηση μεταφοράς δικαιούται την ειδική επιδότηση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, ακόμη και αν έχει θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης.

15/10/2009

Ερωτήσεις:

1.Ανήκω στο υπό μεταφορά προσωπικό του Α/Σ ΑΚΤΙΟΥ κατοικώ στο νομό της Άρτας και αντιμετωπίζω το πρόβλημα ότι στον πίνακα με τις θέσεις που έχουν αναρτηθεί στον ΓΕΠΟΑ δεν υπάρχει ΚΑΜΜΙΑ θέση ΔΕ στο νομό της Άρτας. Πως θα συμπληρώσω την αίτηση μεταφοράς όταν πρέπει να επιλέξω νομό και φορέα; Μπορώ να επιλέξω το νομό της Άρτας και να συμπληρώσω οποιονδήποτε φορέα επιθυμώ άσχετα με το ότι δεν υπάρχουν θέσεις ΔΕ στο νομό της Άρτας; Ο νόμος αναφέρει ότι η μεταφορά γίνεται σε φορέα ή υπηρεσία αποκλειστικά σε νομό επιλογής του υπαλλήλου εφόσον υπάρχει κενή θέση ή ανάγκη σε φορέα του νομού αυτού. Παρακαλώ θερμά όπως με βοηθήσετε με το πρόβλημα της μεταφοράς μου.    

 

2.ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ GEPOA.GR , EINAI ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥΣ, Ή ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΘΕΣΕΙΣ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΕΝ ΛΟΓΩ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ. ΔΙΟΤΙ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ "Η πληροφόρηση παρέχεται "όπως ακριβώς είναι", χωρίς εγγύηση — ρητή ή μη - ότι είναι εξαντλητική, χωρίς σφάλματα ή απόλυτα επικαιροποιημένη."

 

3.ΕΙΜΑΙ ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ. ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΟΥ ΕΙΧΑΜΕ ΚΑΝΕΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΝΟΜΟΥ ΕΙΧΑ ΔΗΛΩΣΕΙ ΑΡΚΑΔΙΑ. ΑΚΟΜΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΒΓΕΙ ΚΑΜΙΑ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΥ ΕΚΕΙ. ΑΝ ΤΕΛΙΚΑ ΔΕΝ ΒΓΕΙ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΚΑΔΙΑ ΝΑ ΔΗΛΩΣΩ ΟΠΟΙΑ ΘΕΣΗ ΘΕΛΩ ΕΓΩ? ΠΟΣΟ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΩ?

 

Απάντηση: (για τις τρεις πιο πάνω ερωτήσεις)

Θέση της ΟΣΠΑ είναι ότι ο εργαζόμενος μεταφέρεται «αποκλειστικά σε Νομό της επιλογής του» σε φορέα που θα βρεθεί κενή θέση ή θα δημιουργηθεί προσωποπαγής, έστω και εάν στον gepoa δεν αναφέρεται ο εν λόγω νομός.

Είμαστε σε επαφή με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΜΕ και ελπίζουμε ότι σύντομα θα υπάρξει θετική κατάληξη.

 

Ερώτηση:

Κύριοι θα ήθελα να με βοηθήσετε να λύσω την απορία μου διότι οι απαντήσεις που παίρνω είναι αντιφατικές.
Είμαι παλαιός ασφαλισμένος, τεχνικός, μόνιμο προσωπικό και σύμφωνα με τον 3717 δεν θεμελιώνω συνταξιοδοτικό δικαίωμα αλλά έχω δικαίωμα μετάταξης στο δημόσιο, με προσαύξηση 50% των ενσήμων τής Ο.Α. Σύμφωνα δε με το άρθρο 2 παρ.6 "....Στην περίπτωση αυτή ο ανωτέρω χρόνος ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΊΖΕΤΑΙ ΓΙΑ την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος ΚΑΙ ΓΙΑ την προσαύξηση τού ποσού της σύνταξης με τις κοινές διατάξεις νομοθεσίας τού ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Όμως σύμφωνα με κάποιους δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω την προσαύξηση αυτή για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος αλλά μόνο για προσαύξηση τού ποσού της σύνταξης (όταν θα συνταξιοδοτηθώ), διότι οι κοινές διατάξεις προβλέπουν μόνο 300 ένσημα ανά έτος εργασίας.

Αυτό ευσταθεί σαν ερμηνεία ή είναι κατοχυρωμένο (και πώς?) ότι ό 3717 δεν επιδέχεται διαφορετική ερμηνεία?
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Απάντηση:

Πρέπει να περιμένουμε την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ, που αφορά στα ασφαλιστικά θέματα, προκειμένου να υπάρξει μια υπεύθυνη και τεκμηριωμένη απάντηση.

 

Ερώτηση:

Όσον αφορά τα κριτήρια που θα ισχύσουν για την κατάληψη των θέσεων στο δημόσιο (ΦΕΚ 03/09/09 Αρ.5)παρακαλώ όπως μου διευκρινίσετε εάν τα έτη προϋπηρεσίας που αναφέρονται είναι τα συνολικά ή μόνο της ΟΑ.

Ευχαριστώ πολύ.  

Απάντηση:

Με βάση την αίτηση που κυκλοφόρησε καθώς και τη σχετική ΚΥΑ, ισχύουν και τα δύο, με πρώτη προτεραιότητα το συνολικό χρόνο προϋπηρεσίας, ο οποίος βεβαίως αναγνωρίζεται με ένσημα του ασφαλιστικού φορέα.

 

Ερώτηση:

ΕΑΝ ΕΠΙΛΕΞΟΥΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗΣ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΕΡΘΟΥΜΕ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΘΑ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΕΙ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ? ΕΠΙΣΗΣ ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΕΑΝ Η ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΗΜΩΝ ΜΕ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Απάντηση:

Οι αποδοχές στο φορέα υποδοχής εξαρτώνται από τη βαθμολογική εξέλιξη για το προσωπικό με την ίδια σχέση εργασίας, στην οποία κατατάσσεται ο μεταφερόμενος ανάλογα με το συνολικό χρόνο προϋπηρεσίας του.

Η διατήρηση της προσαύξησης των ενσήμων είναι δεδομένη αλλά ο τρόπος προσμέτρησης για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος θα απαντηθεί μετά την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ που θα ρυθμίζει τα ασφαλιστικά θέματα.

 

Απάντηση σε ερωτήματα συμβασιούχων

1. Για την ειδική επιδότηση του ΟΑΕΔ ισχύει ότι προβλέπει ο Ν.3717/08 άρθρο 5 (για εργαζόμενους ορισμένου χρόνου) ήτοι:

1ος - 6ος μήνας 150% του βασικού επιδόματος ανεργίας + 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος.

7ος - 12ος μήνας 100% του βασικού επιδόματος ανεργίας.

Το επίδομα δικαιούνται όλοι όσοι η σύμβασή τους έληξε μετά την 01/01/2008 και εφόσον κατά την Κρίσιμη Ημερομηνία (2/10/2009) είναι άνεργοι,

Τις επόμενες μέρες θα ενημερωθούν με σχετική εγκύκλιο όλα τα υποκαταστήματα του ΟΑΕΔ προκειμένου να σας ενημερώνουν αναλυτικά και να δέχονται τις αιτήσεις σας.

 

2. Με βάση τη σχετική ΚΥΑ που εκδόθηκε στο ΦΕΚ 2200 στις 2/10/09 και αφορά στη μοριοδότηση, τα κριτήρια και τη χρονική περίοδο ισχύουν τα εξής:

· Η χρονική περίοδος ορίζεται έως το 2014.

· Το ποσοστό των θέσεων που καταλαμβάνονται κατά απόλυτη προτεραιότητα από τους εργαζόμενους της Ο.Α. είναι 10% σε όλους τους φορείς του Δημοσίου, ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ α' και β' βαθμίδας.

· Τα κριτήρια επιλογής είναι :

Χρόνος εργασίας του αιτούντος σε ένα (καθένα) από τους σημερινούς εργοδότες.

Ο άγαμος ή χήρος ή διαζευγμένος υπάλληλος με το μεγαλύτερο αριθμό ανηλίκων τέκνων, των οποίων έχει την επιμέλειά τους.

Η οικογενειακή κατάσταση του αιτούντος προηγουμένου του έγγαμου με τα περισσότερα τέκνα, ακολουθεί δε ο έγγαμος χωρίς τέκνα.

Ο χρόνος ανεργίας του αιτούντος μετά την απόλυσή τους από τους σημερινούς εργοδότες.

Ο βαθμός βασικού τίτλου σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας του αιτούντος.

Ο μεγαλύτερος σε ηλικία.

 

3. Η ΟΣΠΑ σε συνάντηση με τον πληρεξούσιο της εκκαθάρισης ζήτησε να καταβληθούν με απόλυτη προτεραιότητα όλα τα οφειλόμενα από μισθούς, επιδόματα αδείας, Δώρο Χριστουγέννων κ.λ.π. στους συναδέλφους συμβασιούχους, που αυτή τη στιγμή ως άνεργοι έχουν την μεγαλύτερη ανάγκη απ' όλους μας. 

           

Ερώτηση:

θα υπάρξουν θέσεις για τεχνικούς-ηλεκτρονικους στην Υ.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ γιατί στην λίστα των μετατάξεων δεν έχει ούτε τρεις φορείς για να διαλέξουμε!!!  για ΤΕ, και ΠΕ.

Απάντηση:

Η ΟΣΠΑ έχει ζητήσει :

α) επαναδιαβεβαίωση των θέσεων για φορείς ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και ειδικότερα στην περιφέρεια.

β) επικαιροποίηση των θέσεων και επίσημη ενημέρωση.

Για τους λόγους αυτούς συστήνουμε και ολιγοήμερη αναμονή για την κατάθεση αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους. Όταν θα έχουμε τις τελικές απαντήσεις θα σας ενημερώσουμε αναλυτικά για όλες τις περιπτώσεις.

 

Ερώτηση:

Η προσαύξηση των ενσήμων,  ισχύουν για θεμελίωση σύνταξης με τις κοινές ασφαλιστικές διατάξεις, στα 11.100 σε περίπτωση μεταφοράς?.  Και δεύτερον αν υπάρχει όριο ηλικίας ,που να σε δεσμεύει και ενώ έχεις συμπληρώσει τα 11.100 να συνεχίζεις υποχρεωτικά στην υπηρεσία που έχεις μεταφερθεί ?  

Απάντηση:

Σχετικά με την προσαύξηση των ενσήμων και την συνταξιοδότηση με τις κοινές διατάξεις του ΙΚΑ, γι’ αυτούς που θα μεταφερθούν σε φορείς του Δημοσίου. Ο κοινός ασφαλιστικός Ν.3029/2002 για συνταξιοδότηση χωρίς όριο ηλικίας προϋποθέτει 11.100 ένσημα.

α) μόνο με εξαρτημένη εργασία

β) μέχρι 300 ημέρες ασφάλισης κατ’ έτος.

Στην ασφαλιστική ΚΥΑ που περιμένουμε να υπογραφεί, προκειμένου να γίνει δυνατή η εφαρμογή του Ν.3717/08 και της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, υπάρχει πρόβλεψη για την συνέχιση υπαγωγής στις διατάξεις του εν λόγω νόμου για όσους μεταφερθούν σε φορείς του Δημοσίου.

Αυτό όμως θα το γνωρίζουμε μετά την υπογραφή του τελικού κειμένου της εν λόγω ΚΥΑ.

 

Ερώτηση:

Έχει αρχίσει η εκκαθάριση της Ο.Α. και σε πόσο χρόνο θα πάρω τα χαρτιά της εκκαθάρισης ?

Απάντηση:

Με βάση το άρθρο 1 παρ. 7 του ν.3717/08 ως «κρίσιμη ημερομηνία» για την ισχύ των διατάξεων του Νόμου, ορίζεται «η ημερομηνία δημοσίευσης της δικαστικής απόφασης με την οποία κάθε μία από τις εταιρίες που είναι Σημερινοί Εργοδότες τίθεται σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης…..», η οποία δημοσιεύτηκε στις 2/10/2009.

Ο πληρεξούσιος της εκκαθάρισης έχει ήδη εγκατασταθεί στις εταιρίες και η όλη διαδικασία έχει ξεκινήσει. Η ΟΣΠΑ έχει συναντηθεί με τους εκπροσώπους της «Εθνικής Κεφαλαίου» που έχει ορισθεί ως εκκαθαριστής καθώς και με τον πληρεξούσιό της στις εταιρίες Ο.Α.-Υ και Ολ. Αεροπλοΐα.

Στόχος είναι στο συντομότερο χρονικό διάστημα και εφόσον ρυθμιστούν όλες οι απαραίτητες λεπτομέρειες να αρχίσει η έκδοση των σχετικών εγγράφων.

 

Ερώτηση:

Η πράξη νομοθετικού περιεχομένου εκδόθηκε στις 16/9ου και έχει ισχύ για 3 μήνες εκτός εάν κυρωθεί από την νέα βουλή. Δεδομένου ότι:

α) ο ένας μήνας έχει ήδη παρέλθει

β) απ' ότι φαίνεται οι διαδικασίες εκκαθάρισης-αποχώρησης του προσωπικού καθυστερούν και

γ) το ΙΚΑ σε μια πρώτη εγκύκλιό του σχετική με τον νόμο 3717 που εκδόθηκε στις 21/9 φαίνεται να την αγνοεί, ΠΟΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΩΣΤΕ Η ΠΡΑΞΗ  ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΜΟΝΙΜΗ ΙΣΧΥ; 

Απάντηση:

Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ/αρι.181/16.9.2009 αποτελεί Νόμο του Κράτους.

Η διαδικασία επικύρωσης με βάση το άρθρο 44 του Συντάγματος προβλέπει ότι:

«Οι πράξεις αυτές υποβάλλονται στη Βουλή για κύρωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 , μέσα σε σαράντα ημέρες από την έκδοσή τους ή μέσα σε σαράντα ημέρες από τη σύγκληση της Βουλής σε σύνοδο. Αν δεν υποβληθούν στη Βουλή μέσα στις προαναφερόμενες προθεσμίες ή αν δεν εγκριθούν από αυτή μέσα σε τρεις μήνες από την υποβολή τους, παύουν να ισχύουν στο εξής.».

 

Ερωτήσεις συναδέλφων που η ΟΣΠΑ έστειλε στον Νομικό Σύμβουλο

 

Ερώτηση α):

Ανήκω στο τακτικό προσωπικό εδάφους, είμαι ασφαλισμένος πριν την 31/12/1992 στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, έχω 4.130 ένσημα Ολυμπιακής Αεροπορίας χωρίς το 50% της προσαύξησης και εκτός Ολυμπιακής έχω στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ 1900 ένσημα και 1081 στο ΝΑΤ. Πληρώ τους όρους συνταξιοδότησης. Να διευκρινίσω ότι δεν είναι μέσα υπολογισμένη η στρατιωτική θητεία, επίσης ο Ν.3717/08 στο άρθρο 2 λέει τις μέρες ασφάλισης που προβλέπονται στο άρθρο 6 παρ. 3 του Ν.1759/88, δηλ. προαιρετικά με 9000 ένσημα. Παρακαλώ ενημερώστε με.

Ερώτηση β):

1. Οι θέσεις του www.gepoa.gr που έχουν αναρτηθεί και στην ουσία δεν έχουν ενημερωθεί από τον Ιούνιο παρά μόνο σε μια - δυο θέσεις, γιατί πρέπει αυστηρά και μόνο αυτές να επιλεγούν στην αίτηση μεταφοράς; Ενώ στα ψιλά γράμματα στο τέλος αναφέρεται ότι είναι και μόνο προς διευκόλυνση και δεν συνιστούν υποκατάστατο της επικοινωνίας με τους αρμόδιους φορείς κ.λ.π. Μήπως τελικά θα μπορούσαμε να ζητήσουμε και θέσεις εκτός www.gepoa.gr; Σ’ αυτή τη περίπτωση ποιο θα μπορούσε να είναι το αποτέλεσμα, να χάσουμε κάποια θέση; Και μετά τους τρεις φορείς επιλογής, τι; Αν οι υποψήφιοι π.χ. είναι περισσότεροι από τις θέσεις, όπως στην ΥΠΑ, που είναι ελάχιστες για διοικητικό προσωπικό, επίσης τι γίνεται; Νομίζω όσον αφορά το Υπουργείο Μεταφορών, ειδικά στην επαρχία, οι θέσεις είναι ελάχιστες έως ανύπαρκτες ειδικά στη Θεσσαλονίκη.

2. Όσον αφορά τα δικαιολογητικά τελικά ξέρουμε κάτι; Μια που ο καθένας λέει ότι θέλει. Αρκεί η αίτηση μεταφοράς, ή χρειάζονται όλα πάλι από την αρχή επικυρωμένα και μεταφρασμένα από το πιο απλό έως και των ξένων γλωσσών;

3. Μήπως τελικά πρέπει να πιέσουμε ώστε να δημιουργηθούν προσωποπαγείς θέσεις σε κάποια Υπουργεία, όπως Μεταφορών, Δικαιοσύνης, Οικονομικών, ειδικά για τη Θεσσαλονίκη ή κάποιες άλλες μεγάλες πόλεις που τα άτομα είναι αρκετά;

4. Άραγε από προσωποπαγή θέση γίνεται μετάθεση ή μετάταξη σε κάποιο άλλο φορέα.

 

Απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα από τον Νομικό Σύμβουλο ΟΣΠΑ κο Δ. Παπαδημητρίου:

· Σε απάντηση ερωτημάτων, που μου τέθηκαν και αφορούν σε πρακτικά θέματα σχετικά με την εφαρμογή του Ν.3717/08 , σας εκθέτω τα παρακάτω:

· Εξ όσων γνωρίζω οι θέσεις μεταφοράς ακόμη δεν δημοσιοποιήθηκαν στο σύνολό τους. Κατά συνέπεια , για να υπάρχει πλήρης εικόνα θα πρέπει να γίνει συνολική δημοσιοποίηση των θέσεων εργασίας. Από τις θέσεις αυτές θα πρέπει να ζητηθεί η τοποθέτηση των ενδιαφερομένων.

· Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις προς πλήρωση, θα δημιουργηθούν, σύμφωνα με το νόμο, προσωποπαγείς.

· Αναφορικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έχουν αναρτηθεί στο www.gepoa.gr.

· Η δημιουργία προσωποπαγών θέσεων αποτελεί ρητή πρόβλεψη του νόμου. Ισχύει εφόσον είναι σε ισχύ ο νόμος και δεν απαιτεί τίποτε πέραν αυτού.

· Η μετάθεση από προσωποπαγή θέση , κατά τη γνώμη μου, δεν είναι εφικτή (αντίθετη ενέργεια απαιτεί ισχυρή βούληση των αρμοδίων). Η προσωποπαγής θέση αφορά στο συγκεκριμένο εργαζόμενο και καταργείται με την αποχώρησή του.

Με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου (άρθρο 1 παρ. 6) ορίστηκε ότι για το προσωπικό της παρ. 1, άρθρου 2, που έχει ασφαλιστεί πριν την 31/12/1992 και δεν συμπληρώνει τις προϋποθέσεις πλήρους σύνταξης γήρατος και αναπηρίας συνυπολογίζεται , χωρίς προσαύξηση, και για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων θεμελίωσης του δικαιώματος συνταξιοδότησής του για κύρια και επικουρική σύνταξη και ο χρόνος εκτός των σημερινών και αρχικών εργοδοτών καθώς και ο χρόνος στρατιωτικής θητείας, που αναγνωρίζεται με τις διατάξεις του ν.1358/83.

 

Text Box: Text Box: Text Box: Text Box: Text Box: Text Box: Text Box: Text Box: Text Box: Text Box:
Text Box: Text Box: Οκτώβριος 2009

Επιλέξτε την περίοδο που θέλετε για να διαβάσετε τις ερωτήσεις και απαντήσεις

Text Box:

Τηλέφωνα :

 

 

 

Φαξ :

 

 

E-mail :

 

 

Web admin:

 

Copyright © 2009 ΟΣΠΑ

210 9238 171

210 9217 447

 

 

210 9219 373

210 9219 640

 

ospa@otenet.gr

info@ospa.gr

 

admin@ospa.gr

 

Για να ανοίξουν τα αρχεία χρειάζεται να έχετε εγκατεστημένο το Adobe Reader
Η Ιστοσελίδα λειτουργεί καλύτερα με Microsoft Internet Explorer
Η Ιστοσελίδα λειτουργεί και με firefox3.5
Text Box: